Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku, miras kalan malın kanuni mirasçılar ile diğer mirasçılar arasında nasıl paylaştırıldığını ve hem ölümden sonra hem de ölüm halinde borçların nasıl, kim tarafından ve hangi sıra ile ödeneceğinin kararını veren bir özel hukuk dalıdır. Bir kişinin yokluğu veya varsayılan ölümü durumunda bu miras hukukuna başvurulur. Veraset hukuku, kıta Avrupası hukuk sisteminde medeni hukuka tabidir. Bazı ülkelerde mahkeme kararları ve bazı ülkelerde noterler tarafından kurulan nüfus kayıt sistemleri, vasiyetten arta kalan varlıkların devrine ilişkin miras işlemlerini kaydeder.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anne – baba öldüyse kardeşlere miras kaldıysa eğer mülk kardeşlerin arasında eşit olarak paylaştırılır. Kardeşlerin mirasçı anne ve babalarının ölümü halinde, tüm malları kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılması bir hukuk gereğidir. Kardeşlerden birinin ölü olması durumunda, sağ kalan kardeşler ile ölen kardeşin altsoyları da paylaşabilir. Ölen kardeşin çocukları diğer kardeşler gibi 1 pay alır ve o 1 payı kendileri arasında eşitçe pay ederler.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Mirastan eş ¼ pay alır. Çocuklar kalan ¾ payı aralarında paylaşırlar. Eş de yoksa sadece çocuklar alır. Eş ve çocuk yoksa tüm mal anne baba kardeşlere kalır. Ayrıca eş var ama çocuk sahibi değillerse mirası anne baba ve eş yarı yarıya yani ½ şeklinde paylaşırlar.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Bu belge bir diğer adıyla veraset ilamıdır. Noter aracılığıyla çıkartılır. Noterden mirasçıların birinin başvurmasıyla basit şekilde alınır. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu durumda pek çok sorunla karşılaşabilmektedir. Mirasçılık belgesi genelde noterler tarafından kolayca çıkarılır.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasta hukuken hakkı olan her birey başvurabilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Genellikle gerekmez. Eğer ki miras paylaşımında problem çıkarsa gerekir. Avukatlar dava yoluyla paylaşımı yaptırır. Ölen kişinin mirasçısı olan ölenin ölümünden sonra, ölenin malvarlığı varsa mirasın tamamlanması ve malvarlığının belirli bir süre içinde mirasçıya devredilmesi gerekir ve bazen yasal prosedürler gerekir.

Genel Kültür