Nurkan Aydoğan Bankacılıkta Dağıtım Kanallarındaki Değişim Ve Müşteri Deneyimi Hakkında Konuştu

Nurkan Aydoğan Bankacılıkta Dağıtım Kanallarındaki Değişim Ve Müşteri Deneyimi Hakkında Konuştu

Nurkan Aydoğan Bankacılıkta Dağıtım Kanallarındaki Değişim ve Müşteri Deneyimi Hakkında Konuştu

Bankacılık alanına göz attığımızda geçmişten şube, ana dağıtım kanalı sorumluluğunu üstleniyordu. Müşteri ile kurulan her türlü iletişim, ürün satışı ve sorunların çözümü şubeler üzerinden gerçekleşirken, bankasürans gibi aktiviteler ise şubeden yürütülüyordu. Bunun hakkında başarılı Nurkan Aydoğan birçok konuya değinmiştir. “Teknoloji ve iş alanlarında geliştirilen değişimler gün geçtikçe internet ve mobil kanalları şeklinde bankaların alanlarına dahil edilmiştir. Günümüzde müşteriler ile iletişim bağı kurmak ön planda yer alan temel bankacılık işlemleri arasında yer almaktadır.” diyerek bankacılıkta dağıtım kanallarındaki değişim ve müşteri deneyimi hakkında, halka bilgiler sunmuştur.

Sözlerine, “son yıllardaki gelişmelere bakılınca dağıtım kanallarının, eski dönemdeki unsurlarına nazaran farklı bir hal aldığını görüyoruz. Bu görünümü ise oluşturan bazı noktalar bulunmaktadır” ifadelerini ekleyerek bahsettiği noktaları şu şekilde listelemiştir. “Yeni çağ uygulamaları dağıtım kanalı alanında yer almaya başarmıştır. Chatbot ve akıllı asistan yöntemleri ileriki dönemde bankacılık hizmetinde yeni ve kimi noktalarında bankalara olduğu kadar müşteriye de hitap etmektedir. Müşterilerin dilediği bankacılık işlemlerinin takibi, finansal planlama vb. gibi birçok tarzda hizmet sunacak bu yöntemlerin geleceğin kanal portföyünde son derece önemli bir alana sahip olması beklenmektedir.” Nurkan Aydoğan sözlerine bu eklemeleri yaptıktan sonra listesine devam etti.

“Sosyal medya mecrası bir diğer yeni nesil kanal yapısında etkisi olan bir platformdur. Banka sektörünün sosyal mecra üzerindeki etkinliği ve gerçekleştirdiği fonksiyonlar müşteriye ulaşma açısından önem teşkil etmektedir. Bu platformlar üzerinde farklı kanallar ile koordineli bir unsur oluşturulması banka sektöründe önem arz etmektedir.” Sözlerini vurgulamıştır. “Önümüzdeki yıllara baktığımızda kanal yapısında gerçekleşen farklılık ve gelişmeler müşterinin bütünsel bir şekilde görüntüsünü yakalamayı daha da etkili bir getiriyor. Çeşitli kanallardan sektöre ilişkin tek bir imajın sunulması, müşteri ile birlikte iletişimin kurulması da bu etkilerdendir. Bunlara ek olarak müşteri ile bağın kurulması, kanalların bütün şeklinde hareket etmesinin gerçekleştirilmesi, müşteri deneyimi hakkında önemli bir yere sahiptir.” Nurkan Aydoğan konuşmasını bu şekilde sonlandırdı.

Ekonomi