Moleküllerin Haritalanmasında Yapay Zekanın Rolü

Moleküllerin Haritalanmasında Yapay Zekanın Rolü

Moleküllerin Haritalanmasında Yapay Zekanın Rolü

 

Kimya (Chemistry) öncüleri, akla gelebilecek tüm moleküllerin kapsamlı bir haritasını oluşturmak için hırsla çabalıyor. Böyle bir çaba ilaçlar, malzemeler ve çeşitli uygulamalar için bileşikler keşfetme yöntemimizde devrim yaratabilir. Öngörülen haritanın yapısı, benzer özelliklere sahip moleküllerin yakın olacağını, yani ısı veya diğer kimyasallar gibi dış etkenlere benzer tepki veren moleküllerin kümeleneceğini ima ediyor.

Bu moleküler haritanın faydasını arttırmak için, farklı moleküler özellikler benzersiz boyutlarda temsil edilecektir. Bu çok boyutlu yaklaşım, araştırmacıların, başlangıçta zararlı bileşenler içeren katalizörlere toksik olmayan alternatifler belirlemek gibi özellikler arasında kolayca gezinmelerini sağlayacaktır.

Yapay zekanın (AI) bu muazzam göreve katılımı, San Francisco’da düzenlenen Amerikan Kimya Derneği toplantısında ana tartışma konusuydu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Heather Kulik, yapay zekadan yararlanmanın yeni bir molekülün keşfedilmesi için gereken süreyi onlarca yıldan sadece birkaç gün veya haftaya indirebileceğini öne sürdü.

ChemMaps gibi bazı molekül haritaları mevcut olsa da, bunlar her molekülün haritasını çıkarmanın büyüklüğü karşısında sönük kalmaktadır. Mevcut yöntemler, bilinen katalizörler gibi tipik molekülleri incelemek için yapay zekadan yararlanmayı ve ardından birkaç atomu değiştirerek üretilen bileşiklerin kararlılığını keşfetmeyi içeriyor. Bu yinelemeli yöntem moleküler haritanın doldurulmasına yardımcı olur.

AlphaFold’un protein yapılarını tahmin etmedeki başarısı gibi yapay zekanın diğer alanlardaki başarılarına rağmen, eksiksiz bir moleküler haritanın oluşturulması engellerle karşılaşmaktadır. Southampton Üniversitesi’nden Jeremy Frey’in de vurguladığı gibi, önemli veriler yayınlanmamış çalışmalarda veya kişisel laboratuvar notlarında gizli olabilir.

Kimyanın sınırı, yapay zekanın (Artificial Intelligence) entegrasyonuyla hızla genişliyor ve daha hızlı, daha verimli bileşik keşfinin önünü açıyor. Mümkün olan her molekülün haritasını çıkarma hedefinin zorlukları yok değil. Yine de, eğer başarılırsa, bu muazzam bir ilerlemeye işaret edecek ve araştırmacılara yeni bileşikleri sorunsuz bir şekilde keşfetmeleri ve keşfetmeleri için bir navigasyon aracı sunarak, kavramdan uygulamaya kadar geçen süreyi büyük ölçüde azaltacaktır.

Kaynak: https://newslinker.co/ais-pivotal-role-in-mapping-every-molecule-for-advanced-compound-discovery/

 

Moda ve Yaşam